CCTV-Русский
Nga, Tin tức
CCTV-Русский 5/5 - 1 phiếu
CCTV-Русский
CCTV-Русский
CCTV Russian - Центральное телевидение Китая — основной телевещатель в материковом Китае. Главная задача Международного телеканала на русском языке Центрального телевидения Китая (ЦТК) заключается в укреплении взаимопонимания, сотрудничества и обмена мнениями между Китаем и странами СНГ, а также другими русскоязычными странами и регионами. Телеканал также намерен показать современный Китай русскоязычной

Bình luận

Chào mừng bạn đến với Trefoil.tv

Trefoil.tv – Ca ta lô của các kênh truyền hình thế giới. Trên trang web này, bạn sẽ tìm thấy một danh sách lớn của các kênh truyền hình thế giới ở các nước gần xa ở nước ngoài. Các đài truyền hình nổi tiếng nhất và các kênh truyền hình internet của các thể loại khác nhau được thu thập trong các thư mục trực tuyến: âm nhạc, nói chung, thể dục thể thao, thông tin, giải trí, các kênh truyền hình cho trẻ em, và cũng như nhiều thể loại khác phổ biến. Dịch vụ của chúng tôi được cập nhật thường xuyên với các kênh truyền hình mới. Xem để tv trực tuyến thông qua các trình duyệt internet.