Trung Quốc
Trung Quốc, Địa phương TV
CCTV International Spanish formerly CCTV-E is a Spanish language entertainment and news channel of China Central Television (CCTV) originating in the...
Trung Quốc, Tin tức
中国中央电视台英语新闻频道(频道呼号:CCTV-NEWS;2010年前身为「中国中央电视台英语国际频道」,频道呼号为「CCTV-9」,英文名称为「CCTV International」)是中国中央电视台拥有的一条以英语广播为主的频道,该频道为中国中央电视台继中文国际频道(CCTV-4)之后开播的第二条国际频道。...
Trung Quốc, Khu vực đầu tiên
中国中央电视台综合頻道(频道呼号:CCTV-1 综合)是中国中央电视台拥有的一条以普通话广播为主的综合节目频道,该频道为中国中央电视台发展最早、影响力最大的频道。...
Trung Quốc, Khu vực đầu tiên
中国中央电视台科教频道(频道呼号:CCTV-10 科教),前称中国中央电视台科学·教育频道,于2001年7月9日开播。是因顺应中华人民共和国政府“科教兴国”方略,以提高国民素质为宗旨,以教育、科学、文化为题材内容的专业电视频道。...
Trung Quốc, Khu vực đầu tiên
中国中央电视台社会与法频道(频道呼号:CCTV-12 社会与法)是中国中央电视台拥有的一条以普通话广播为主的频道,该频道替代原有的中国中央电视台西部频道。...
Trung Quốc, Khu vực đầu tiên
中国中央电视台新闻频道(频道呼号:CCTV-13 新闻)是中国大陆第一个24小时新闻频道,2003年5月1日开始试播,2003年7月1日正式开播。是一个全天候专业播送新闻、评论、访谈的电视频道。...
Trung Quốc, Khu vực đầu tiên
中国中央电视台少儿频道(频道呼号:CCTV-14 少儿)是中国中央电视台拥有的一条以普通话为主要语言的,以少年儿童为对象而开设的电视频道。...
Trung Quốc, Địa phương TV
中国中央电视台财经频道(频道呼号:CCTV-2 财经)是中国中央电视台拥有的一条以普通话广播为主的半综合类频道。该频道以专业财经信息为核心内容,以生活服务和消费时尚为辅助内容。...
Trung Quốc, Tin tức
中国中央电视台综艺頻道(频道呼号:CCTV-3...
Trung Quốc, Khu vực đầu tiên
中国中央电视台中文国际频道(频道呼号:CCTV-4 中文国际)是中国中央电视台拥有的三条以汉语普通话广播为主的频道,分别面向亚洲、欧洲、美洲播出,为中国中央电视台以海外华人、华侨和香港、澳门、台湾作为主要观众对象的频道,在中国大陆也有相当规模的收视人群。...

Chào mừng bạn đến với Trefoil.tv

Trefoil.tv – Ca ta lô của các kênh truyền hình thế giới. Trên trang web này, bạn sẽ tìm thấy một danh sách lớn của các kênh truyền hình thế giới ở các nước gần xa ở nước ngoài. Các đài truyền hình nổi tiếng nhất và các kênh truyền hình internet của các thể loại khác nhau được thu thập trong các thư mục trực tuyến: âm nhạc, nói chung, thể dục thể thao, thông tin, giải trí, các kênh truyền hình cho trẻ em, và cũng như nhiều thể loại khác phổ biến. Dịch vụ của chúng tôi được cập nhật thường xuyên với các kênh truyền hình mới. Xem để tv trực tuyến thông qua các trình duyệt internet.